SvetHostingu.cz       KatalogTip.cz       NetKonto.cz       SeniorTip.cz                                             Ankety, E-mail formuláře, Kniha návštěv, Nástěnka, ....
NetKonto.cz
Pravidla použití systému NetKonto.cz
Každý registrovaný uživatel (dále jen uživatel) systému NetKonto.cz musí dodržovat níže uvedená pravidla systému NetKonto.cz. V případě, že tato pravidla nebudou ze strany uživatele dodržována je provozovatel systému NetKonto.cz (dále jen provozovatel) oprávněn zrušit uživateli účet.
 1. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za údaje, které uživatel vloží do systému NetKonto.cz.
 2. Texty vkládané uživatelem nesmí být v rozporu se zákony ČR, EU nebo zemí, kde je webová stránka umístěna nebo provozována.
 3. Uživatel nemá právo jakkoliv zasahovat do reklamních sdělení, které jsou zobrazovány v rámci bezplatné služby NetKonto BASIC.
 4. Uživatel nesmí bránit zobrazování reklamních sdělení, která jsou součástí bezplatné služby NetKonto BASIC.
 5. Uživatel nesmí záměrně přetěžovat systém NetKonto.cz nebo jakkoliv jinak bránit ve správné činnosti systému NetKonto.cz
 6. V případě, že služby poskytované účtem ve variantě NetKonto BASIC nebudou využívany po dobu delší než 3 měsíce, je provozovatel oprávněn provést zrušení účtu.
 7. Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel systému může uživateli zaslat informační e-mail o novinkách v systému NetKonto.cz. Součástí tohoto e-mailu může být informace o službách poskytovaných provozovatelem.
 8. Uživatel souhlasí s tím, že informace o stránce (název a url) zadané při registraci mohou být zobrazeny na stránkách systému NetKonto.cz
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět změny v již fungujících službách.
 10. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout provozem systému NetKonto.cz
 11. V případě porušení pravidel použití systému NetKonto.cz, může být uživatelský účet zrušen. V takovémto případě nemá uživatel nárok na vrácení peněz u placených služeb NetKonto STANDARD nebo PROFI.
 12. Provedením registrace uživatel souhlasí s těmito pravidly.


NetKonto.cz  |   Registrace  |   Popis prvků  |   Pravidla použití  |   FAQ  |   Doporučit NetKonto.cz  |   Kontakt
© 2005-2017 NETtip.cz, Design by NETtip